Czy można w dzieciach rozbudzić chęć do samodzielnej nauki?
W jaki sposób wspierać ich autonomię i pomóc rozwinąć własny potencjał?
I dlaczego warto uczyć dzieci bycia szczęśliwym?