Jak pomóc dziecku w adaptacji w szkole muzycznej?
Co robić, gdy chce z niej zrezygnować?
I dlaczego warto kształcić się muzycznie?